செவ்வாய், 25 ஏப்ரல், 2017

தேடுவோம்! நாடுவோம்!

தேடுவோம்! நாடுவோம்!
உயிர்கள் வாழ
காடுகளைத்  தேடுவோம்!
பசுக்கள் மேய
நிலங்களைத் தேடுவோம்!

அரசு வாழ
நல்லாட்சி செய்யும்
மனிதா்களைத்தேடுவோம்!

நீரினைக்காப்பாற்ற
ஆறுகளையும் குளங்களையும்
தேடுவோம்!

குப்பைகள் பெருகியதால்
நல்ல சுற்றுச் சூழலைத்
தேடுவோம்!

நீரில் கழிவுகள் பெருகியதால்
சுத்தமான நீரைத் தேடுவோம்

மனிதன் வாழ
மா மனிதா்களைத் தேடுவோம்!

தேடியதால் நாடினோம்!

நல்ல உலகத்தை!                                                                                       -     பெ.குபேந்திரன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக