செவ்வாய், 14 மார்ச், 2017

அமைதியின் பேரின்பம்


அமைதி
சராசரி மனிதனுக்கு
முன்னேற்றப் பாதை!
கொள்கை உடையவனுக்கு
இலட்சியப் பாதை!

அமைதி
சிறுசிறு குற்றங்கள்
பெரிதாய் வராமல் இருக்கும்
நீதியின் பாதை!

அமைதி
உறவுகளைப் பிரிக்காமல்
இருக்க உதவும் கருவி!

அமைதி
இளமைக்கும் முதுமைக்கும்
இனிமை தரும் மருந்து!

அமைதியே பேரின்பம்
அமைதியே அறிவின் இன்பம்

-பெ.குபேந்திரன்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக