செவ்வாய், 14 மார்ச், 2017

புதியதோர் உலகு செய்வோம்


சாதி சமயச் சண்டைகள் மறந்து
சமத்துவம் பேனுகின்ற
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


மதியினை மயங்கச் செய்யும்
மதுவினை ஒழித்தே நாளும்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


வரதட்சணைக் கொடுமை பெண்கள்
வாழ்வினில் இனி இல்லை என்னும்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


ஊருக்கே உணவளிக்கும்
உழவனின் நிலை உயா்ந்திடவே
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


ஏழ்மையைப் போக்கி என்றும்
எல்லார்க்கும் எல்லாம் பொதுவாம் என்னும்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


ஊழலை வேரறுத்து
உலகில் நோ்மையின் ஆட்சி ஓங்க
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!ஊடகத்தில் உலகை மறந்திடாமல்
உன்னதச் செயல்களாலே
புதியதோர் உலகு செய்வோம்!


இனவேறுபாடு நீங்கி என்றும்
மன ஒற்றுமையுடன் வாழும்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!

எம்மதம்தான் சம்மதம் என்ற நிலைநீக்கி
எம்மதமும் சம்மதம் என வாழும்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


மனிதத்தைப் போற்றும் நல்ல
புனிதத்தை உடையவா்களாய்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


போரினை அறவே மறந்து
பாரினில் மகிழ்ச்சி பொங்கும்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


அறியாமை இருளகற்றி
அறிவென்னும் ஒளி விளக்கும்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!


கல்லாமையை இல்லாமையாக்கி
கல்வியறிவால் கவின்பெற்றுத் திகழும்
புதியதோர் உலகம் செய்வோம்!

பண்பாட்டைக் காத்திட தோழா..
புதியதோர் உலகம் செய்ய
புறப்படு தோழா நீயும்!......
-கா.சுபாகருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக