திங்கள், 15 மே, 2017

பெண்மையைப் போற்றிடப் பார்

பெண்மையைப் போற்றிடப் பார்

(பெண்பா)

            அன்பின் முழுவடிவம் அன்னையும் பெண்ணேயாம் 
            என்றும் அவளேநற் பண்பிற்(கு) இலக்கணமாம்
            பெண்ணே அனைத்திற்கும் ஆதாரம் ஆகையால்
            பெண்மையைப் போற்றிப் பார்.
-கா.சுபா
கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக